Gabinet Weterynaryjny

Usługi - Dermatologia

Usługi dermatologiczne:

 • pełny wywiad i badanie dermatologiczne
 • leczenie ran skóry (chirurgiczne i farmakologiczne zabezpieczenie)
 • cytologia skóry
 • biopsja cienkoigłowa,
 • trepanobiopsja skóry – w raz z oceną histopatologiczną
 • leczenie zmian nowotworowych skóry (zachowawcze oraz chirurgiczne)
 • diagnostyka cytologiczna oraz leczenie zapalenia kanałów słuchowych
 • zeskrobiny skórne – padanie mikroskopowe
 • badanie mykologiczne
 • badanie mikrobiologiczne (pobieranie wymazów w celu ustalenia celowanej farmakoterapii)
 • diagnostyka i leczenie chorób skóry o podłożu: bakteryjnym, grzybiczym, pasożytniczym, autoimmunologicznym)
 • testy alergiczne oraz immunoterapia swoista (odczulanie)